Valmistame, restaureerime ja paigaldame vileoreleid. Samuti teostame muude klahvinstrumentide häälestusi ja parandusi.